Dobro došli

Želimo Vas upoznati s kućnim redom
kako bi Vam boravak u apartmanu bio ugodan.

 • Smještaj je na raspolaganju od 14 sati na dan dolaska do 10 sati na dan odlaska. Posljednji dan tj. dan napuštanja apartmana ne računa se u ukupan broj dana boravka. Ukoliko se posljednji dan zadržite duže od 10 sati, domaćin ima pravo naplatiti Vam dodatni dan.
 • Ukoliko se odlučite da Vaš ugovoreni boravak prekinete ranije, dužni ste platiti cijelu rezervaciju boravka.
 • Vašu osobnu kartu ili putovnicu predajete domaćinu odmah po dolasku, radi prijave Turističkom uredu te odmah plaćate cijeli boravak. Plaćanje se vrši u gotovini.
 • Gosti su dužni sami brinuti za svoje stvari i dragocijenosti ostavljene u apartmanu i vlasnik ne odgovara za eventualni nestanak ili štetu istih.
 • Gosti su odgovorni za svoje ponašanje u kući i njenoj okolici, a u slučaju nezgode sami snose posljedice.
 • Gosti su odgovorni za red i čistoću apartmana. Domaćin nije dužan čistiti i spremati apartman za vrijeme boravka gostiju, ni odnositi smeće iz apartmana Domaćin će Vam promijeniti posteljinu svakih 7 dana.
 • Kada izlazite iz apartmana obavezno zaključajte ulazna vrata i prozore, zatvorite suncobrane, isključite rasvjetu i sve električne uređaje (TV, klima uređaj, štednjak…) i zatvorite vodu.
 • Vlasnik apartmana ima pravo u odsutnosti gosta, u osobitim okolnostima, ulaziti u apartman radi spriječavanja nastanka moguće štete ili opasnosti. O svom ulasku u apartman vlasnik će obavijestiti gosta u prvom slijedećem kontaktu.
 • Sadržaje apartmana mogu koristiti samo osobe koje su uredno prijavljene kao gosti, a domaćin na traženje gosta može odobriti eventualne posjete u određenom vremenu.
 • Nije dozvoljeno unošenje oružja, eksplozivnih i lakozapaljivih materijala.
 • Korištenje opreme i uređaja koji nisu sastavni dio apartmana, dozvoljeno je samo uz suglasnost domaćina.
 • Pušenje je dozvoljeno samo na teraci
 • Korištenje bežičnog interneta uključeno u cijenu smještaja.
 • Gosti imaju pravo korištenja dijela vrta (okućnice) predviđenog za njih.
 • Ukoliko dođe do nestanka ili oštećenja instalacija, namještaja, uređaja ili opreme apartmana, gost je dužan obavijestiti domaćina. Ukoliko je do nestanka ili oštećenja došlo krivnjom gosta, gost je dužan nadoknaditi odgovarajuću protuvrijednost. Molimo Vas da eventualne kvarove ili štete na inventaru koje zatečete pri dolasku, prijavite odmah na kako Vas ne bi teretili zbog toga.
 • Iz apartmana je zabranjeno iznošenje uređaja i opreme (ručnici, pokrivači i drugo).
 • Svoje primjedbe, želje i pohvale možete priopćiti domaćinu.
 • U slučaju nepridržavanja kućnog reda, domaćin ima pravo otkazati gostu daljnje pružanje usluga. U tom slučaju gost nema pravo na povrat novca.
 • Početkom korištenja smještaja podrazumijeva se da je gost upoznat s kućnim redom i da pristaje na obveze i uvjete ovdje istaknute.